R e n e w a b l e s
Facebook | Email | Είσοδος Μελών | Sitemap
 

     
Οικονομικά Στοιχεία  

Από την έναρξη της ανάπτυξης του κλάδου των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα το 2010, οι πωλήσεις της Renelux κατέγραψαν τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά αύξησης από τη σύσταση της εταιρίας και ανήλθαν το 2013 σε περίπου 3.400.000 Ευρώ.

Δεδομένου ότι ο ισολογισμός της 31.12.2012 αφορά υπερδωδεκάμηνη χρήση η οποία αρχίζει το Φεβρουάριο του 2011, η μέση ετήσια αύξηση πωλήσεων της εταιρίας από το 2011 έως το 2013 πλησιάζει το 125%.

Διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις:

Ισολογισμός Renelux Ανανεώσιμες ΕΠΕ της 31.12.2012
 

Ισολογισμός Renelux Ανανεώσιμες ΕΠΕ της 31.12.2013

     
     
Υπηρεσίες Εφαρμογές Εξοπλισμός
Εταιρικό προφίλ Υπηρεσίες Φωτοβολταϊκά πάρκα Ηλιακοί συλλέκτες
Ορόσημα Ανάπτυξη έργων Βιομηχανικές στέγες Μετατροπείς
Ανθρώπινο δυναμικό Σχεδιασμός - Προμήθεια - Κατασκευή Οικιακά συστήματα Βάσεις στήριξης
Οικονομικά στοιχεία

Συντήρηση & Υποστήριξη

Κυβερνητικές εφαρμογές Ηλεκτρικός εξοπλισμός
       
Έργα Επενδυτικές προτάσεις Οδηγός φωτοβολταϊκών Νέα
Επικοινωνία      
       
       
Web Site V4 | Copyright 2003 - 2014 Renelux Renewables LLC All rights reserved