R e n e w a b l e s
Facebook | Email | Είσοδος Μελών | Sitemap
 

     
Ανθρώπινο Δυναμικό

 

H Renelux έχει αναπτύξει μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών, κυρίως μηχανικών και οικονομολόγων, προκειμένου να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναφορικά με την υλοποίηση και τη λειτουργία φωτοβολταϊκών έργων υψηλών προδιαγραφών.

Η ομάδα της Renelux αποτελείται από τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και ηγείται από έμπειρους project managers οι οποίοι έχουν την ευθύνη της σχεδίασης και της επίβλεψης των εργασιών κατασκευής, της παρακολούθησης των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και της διασφάλισης τήρησης των απαιτούμενων προδιαγραφών για την πιστοποίηση των έργων από την TUV με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τους Εθνικούς Κανονισμούς.

Η ομάδα της Renelux στελεχώνεται από μηχανικούς των ακόλουθων ειδικοτήτων που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση φωτοβολταϊκών έργων: Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ενεργειακοί Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

     
Υπηρεσίες Εφαρμογές Εξοπλισμός
Εταιρικό προφίλ Υπηρεσίες Φωτοβολταϊκά πάρκα Ηλιακοί συλλέκτες
Ορόσημα Ανάπτυξη έργων Βιομηχανικές στέγες Μετατροπείς
Ανθρώπινο δυναμικό Σχεδιασμός - Προμήθεια - Κατασκευή Οικιακά συστήματα Βάσεις στήριξης
Οικονομικά στοιχεία

Συντήρηση & Υποστήριξη

Κυβερνητικές εφαρμογές Ηλεκτρικός εξοπλισμός
       
Έργα Επενδυτικές προτάσεις Οδηγός φωτοβολταϊκών Νέα
Επικοινωνία      
       
       
Web Site V4 | Copyright 2003 - 2014 Renelux Renewables LLC All rights reserved