R e n e w a b l e s
Facebook | Email | Είσοδος Μελών | Sitemap
 

       
  Φωτοβολταϊκά πάρκα  
    Σχεδιασμός - Προμήθεια - Κατασκευή και Συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων υψηλής απόδοσης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN62446:2009 με πιστοποίηση από τον διαπιστευμένο φορέα TUV Austria Hellas και πλήρες πρόγραμμα εγγυήσεων που περιλαμβάνει Εγγύηση Απόδοσης (Performance Ratio), Εγγύηση Στατικής Επάρκειας, Εγγύηση Καλής Λειτουργίας καθώς και τις Προϊοντικές Εγγυήσεις των κατασκευαστών του κύριου εξοπλισμού. Περισσότερα  
       
  Βιομηχανικές στέγες  
    Σχεδιασμός - Προμήθεια - Κατασκευή και Συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες βιομηχανικών και επαγγελματικών κτιρίων (αποθήκες, εργοστάσια, εμπορικά κέντρα, γήπεδα, τουριστικά συγκροτήματα) με βάση τα διεθνή πρότυπα και τη μελέτη στατικής επάρκειας κάθε κτιρίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος με χρήση λιγότερου ωφέλιμου χώρου καθώς και στην αισθητική κάθε κτιρίου ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών μας. Περισσότερα  
       
  Οικιακά συστήματα  
    Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων κάθε τύπου σε δώματα και στέγες κτιρίων, σε όλη την Ελλάδα με την ποιότητα και την εγγύηση της Renelux. Σταθερό εισόδημα και απόσβεση των λογαριασμών της ΔΕΗ για 25 χρόνια. Περισσότερα  
       
  Κυβερνητικές εφαρμογές  
    Σχεδιασμός - Προμήθεια - Κατασκευή και Συντήρηση φωτοβολταϊκών έργων σε στέγες δημοσίων κτιρίων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τη μελέτη στατικής επάρκειας και τις ειδικές ενεργειακές ανάγκες κάθε κτιρίου. Περισσότερα  
       
Υπηρεσίες Εφαρμογές Εξοπλισμός
Εταιρικό προφίλ Υπηρεσίες Φωτοβολταϊκά πάρκα Ηλιακοί συλλέκτες
Ορόσημα Ανάπτυξη έργων Βιομηχανικές στέγες Μετατροπείς
Ανθρώπινο δυναμικό Σχεδιασμός - Προμήθεια - Κατασκευή Οικιακά συστήματα Βάσεις στήριξης
Οικονομικά στοιχεία

Συντήρηση & Υποστήριξη

Κυβερνητικές εφαρμογές Ηλεκτρικός εξοπλισμός
       
Έργα Επενδυτικές προτάσεις Οδηγός φωτοβολταϊκών Νέα
Επικοινωνία      
       
       
Web Site V4 | Copyright 2003 - 2014 Renelux Renewables LLC All rights reserved