R e n e w a b l e s
Facebook | Email | Είσοδος Μελών | Sitemap
 

             
 

Για μια πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο δείτε τον ΟΔΗΓΟ φωτοβολταϊκών.

 

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικά κτίρια

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αυτής της κατηγορίας εγκαθίστανται σε στέγες, προσόψεις ή σε ειδικά στέγαστρα βιομηχανικών κτιρίων και μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε "καθαρή και ανανεώσιμη" ηλεκτρική ενέργεια για απευθείας χρήση στο κτίριο ή και για πώληση στο δίκτυο.

Με βάση τις εγγυήσεις των κατασκευαστών του εξοπλισμού, η απόδοσή τους διατηρείται σε υψηλά επίπεδα μέχρι το 25o έτος λειτουργίας, ενώ η διάρκεια ζωής τους, υπο κανονικές συνθήκες, μπορεί να υπερβεί τα 30 έτη. Η αμοιβή που εισπράττει ο παραγωγός (για τα "διασυνδεδεμένα" συστήματα) υπολογίζεται σε Ευρώ ανά παραγόμενη κιλοβατώρα, καταβάλλεται από τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - ΛΑΓΗΕ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ) και διαμορφώνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την οποία μπορείτε να δείτε στον ΟΔΗΓΟ φωτοβολταϊκών.

Το κόστος κατασκευής τους έχει μειωθεί κατά περίπου 75% (στο 1/4 του αρχικού κόστους) από το 2007 έως το 2014, όπως επίσης και η αμοιβή του παραγωγού, η οποία πλέον έχει εξισωθεί με την τιμή της "λιγνιτικής" κιλοβατώρας, ενώ είναι ήδη χαμηλότερη από την τιμή της κιλοβατώρας που παράγεται από το πετρέλαιο.

Πλεονεκτήματα

  • Υψηλή απόδοση των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα
  • Εξασφαλισμένη πηγή εισοδήματος για 20 χρόνια ή κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου (για τα μη διασυνδεδεμένα)
  • Δεν απαιτεί προσωπική εργασία
  • Συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος

Η Renelux αναλαμβάνει το Σχεδιασμό - Προμήθεια - Κατασκευή και Συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες βιομηχανικών και επαγγελματικών κτιρίων (αποθήκες, εργοστάσια, εμπορικά κέντρα, γήπεδα, τουριστικά συγκροτήματα) με βάση τα διεθνή πρότυπα και τη μελέτη στατικής επάρκειας κάθε κτιρίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος με χρήση λιγότερου ωφέλιμου χώρου καθώς και στην αισθητική κάθε κτιρίου ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Επίσης, παρέχει πλήρες πρόγραμμα εγγυήσεων που περιλαμβάνει Εγγύηση Απόδοσης (Performance Ratio), Εγγύηση Στατικής Επάρκειας, Εγγύηση Καλής Λειτουργίας καθώς και τις Προϊοντικές Εγγυήσεις των κατασκευαστών του κύριου εξοπλισμού.

 

Είμαστε στη διάθεση σας για τον προγραμματισμό μιας συνάντησης με τον υπεύθυνο της εταιρίας μας για λεπτομερή ενημέρωση, στο τηλέφωνο 210-6655259.

 
           
   

Γιατί να επιλέξετε τη Renelux

Γιατί η Renelux δραστηριοποιείται από το 2006 αποκλειστικά και μόνο στο σχεδιασμό και την κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων και έχει αναπτύξει υψηλή τεχνογνωσία προς όφελος του πελάτη
   
Γιατί μέχρι το 2014 κατασκεύασε έργα συνολικής ισχύος περίπου 11MW τα οποία πέτυχαν εξαιρετικά υψηλές ενεργειακές αποδόσεις
   
Το 2013 πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2008 για τη Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή & Τεχνική Υποστήριξη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
   
Τα φωτοβολταϊκά έργα της Renelux σχεδιάζονται από τους εξειδικευμένους μηχανικούς της εταιρίας και εγκαθίστανται από έμπειρους τεχνικούς για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο
   
Γιατί προσφέρει εκτεταμένες εγγυήσεις όχι μόνο για τη σωστή λειτουργία, αλλά και για την απόδοση των έργων της
   
Γιατί αποτελεί One-Stop-Shop. Διεκπεραιώνει με απόλυτη ευθύνη όλα τα στάδια της επένδυσης (αδειοδότηση, μελέτη κατασκευή, τεχνική υποστήριξη)
   
Γιατί κάθε εργαζόμενος στην εταιρία έχει ως στόχο την ικανοποίηση ακόμη και των πιο υψηλών απαιτήσεων του πελάτη με τεχνογνωσία και ευθύνη
   
Επίσης, η ReneIux έχει επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια από μεγάλους επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού, για την υλοποίηση των επενδύσεών τους στην Ελλάδα
     
           
           
   
Εφαρμογές
       
Φωτοβολταϊκά Πάρκα
 
Βιομηχανικές
στέγες
 
Οικιακά
συστήματα
 
Κυβερνητικές
εφαρμογές
             
     
     
     
Υπηρεσίες Εφαρμογές Εξοπλισμός
Εταιρικό προφίλ Υπηρεσίες Φωτοβολταϊκά πάρκα Ηλιακοί συλλέκτες
Ορόσημα Ανάπτυξη έργων Βιομηχανικές στέγες Μετατροπείς
Ανθρώπινο δυναμικό Σχεδιασμός - Προμήθεια - Κατασκευή Οικιακά συστήματα Βάσεις στήριξης
Οικονομικά στοιχεία

Συντήρηση & Υποστήριξη

Κυβερνητικές εφαρμογές Ηλεκτρικός εξοπλισμός
       
Έργα Επενδυτικές προτάσεις Οδηγός φωτοβολταϊκών Νέα
Επικοινωνία      
       
       
Web Site V4 | Copyright 2003 - 2014 Renelux Renewables LLC All rights reserved