R e n e w a b l e s
Facebook | Email | Είσοδος Μελών | Sitemap
 

   
Εξοπλισμός

Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία κάθε ΦΒ συστήματος, ανεξάρτητα αν είναι οικιακό σύστημα ή ΦΒ πάρκο μεγάλης ισχύος.

Χρησιμοποιώντας διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και προδιαγραφές έχουμε αξιολογήσει και επιλέξει ορισμένους κατασκευαστές, με τους οποίους διατηρούμε απευθείας συνεργασία. Μεταξύ των κριτηρίων είναι οι πιστοποιήσεις των προϊόντων τους, οι εγγυήσεις που προσφέρουν, τα δείγματα γραφής τους σε παρόμοια έργα (references), καθώς και το "bankability", το κατά πόσο δηλαδή οι κατασκευαστές είναι αποδεκτοί απο τις χρηματοδότριες τράπεζες και κατ' επέκταση, από τους φορείς αξιολόγησης των ενισχύσεων των αναπτυξιακών νόμων.

Κατά τη μελέτη του δικού σας έργου και με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες και χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από κάθε άλλο έργο, επιλέγουμε τα πιο ανταγωνιστικά προϊόντα από κάθε κατασκευαστή και σας προτείνουμε τον εξοπλισμό που είναι απόλυτα συμβατός και θα έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την επένδυσή σας.

Οι εξειδικευμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις είναι δική μας ευθύνη. Η τελική επιλογή είναι πάντοτε δική σας απόφαση.


Μας προμηθεύουν με τα επώνυμα προϊόντα τους:

 

 

Υπηρεσίες Εφαρμογές Εξοπλισμός
Εταιρικό προφίλ Υπηρεσίες Φωτοβολταϊκά πάρκα Ηλιακοί συλλέκτες
Ορόσημα Ανάπτυξη έργων Βιομηχανικές στέγες Μετατροπείς
Ανθρώπινο δυναμικό Σχεδιασμός - Προμήθεια - Κατασκευή Οικιακά συστήματα Βάσεις στήριξης
Οικονομικά στοιχεία

Συντήρηση & Υποστήριξη

Κυβερνητικές εφαρμογές Ηλεκτρικός εξοπλισμός
       
Έργα Επενδυτικές προτάσεις Οδηγός φωτοβολταϊκών Νέα
Επικοινωνία      
       
       
Web Site V4 | Copyright 2003 - 2014 Renelux Renewables LLC All rights reserved