R e n e w a b l e s
Facebook | Email | Είσοδος Μελών | Sitemap
 

  Βάσεις Στήριξης
   
 

Έδρα Γερμανία
Γενική περιγραφή Η SCHLETTER είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής βάσεων για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα προϊόντα της SCHLETTER έχουν εγκατασταθεί σε έργα ισχύος εκατοντάδων MW στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Η SCHLETTER έχει ιδρύσει θυγατρική εταιρία στην Ελλάδα η οποία έχει αναλάβει την υποστήριξη των προϊόντων της στην τοπική αγορά.
Προϊόντα
Σταθερά συστήματα στήριξης ηλιακών συλλεκτών στο έδαφος
Σταθερά συστήματα στήριξης ηλιακών συλλεκτών σε κεραμοσκεπές
Σταθερά συστήματα στήριξης ηλιακών συλλεκτών σε επικλινείς βιομηχανικές στέγες
Σταθερά συστήματα στήριξης ηλιακών συλλεκτών σε επίπεδες οροφές κτιρίων
Πιστοποίηση στατικότητας Κατά DIN ή κατά Eurocode
Εγγύηση 10 έτη
Φύλλα δεδομένων

Κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών Schletter


Έδρα Λίχτενσταιν
Γενική περιγραφή

Oι μεταλλικές βάσεις της Hilti για την στήριξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων μπορούν να εφαρμοστούν σε φωτοβολταϊκά πάρκα, στο έδαφος αλλά και σε παντός τύπου στέγες και όψεις κτιρίων. Το σύστημα στήριξης από αλουμίνιο MSP-AL της HILTI εφαρμόζεται σε έδαφος με τέσσερις τρόπους θεμελίωσης:

α. Με μπετό
β. Με πάσσαλο
γ. Με αγκυρόβιδα
δ. Με μπετό και εκτονούμενα αγκύρια

Προϊόντα
Σταθερά συστήματα στήριξης ηλιακών συλλεκτών στο έδαφος
Σταθερά συστήματα στήριξης ηλιακών συλλεκτών σε κεραμοσκεπές
Σταθερά συστήματα στήριξης ηλιακών συλλεκτών σε επικλινείς βιομηχανικές στέγες
Σταθερά συστήματα στήριξης ηλιακών συλλεκτών σε επίπεδες οροφές κτιρίων
Πιστοποίηση στατικότητας Τα υψηλής ποιότητας και αντοχής συστήματα της HILTI πιστοποιούνται κατά την αναλυτική σχεδίαση και εγκατάσταση ως προς τη στατικότητά τους κατά DIN ή, κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη, κατά Eurocode.
Εγγύηση 10 έτη
Φύλλα δεδομένων

HILTI Ενημερωτικό φυλλάδιο συστημάτων στήριξης


Έδρα Ελλάδα
Γενική περιγραφή Η EXALCO ιδρύθηκε το 1973 και είναι μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου στην Ελλάδα, με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και θυγατρικές εταιρίες στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.
Προϊόντα
Σταθερά συστήματα στήριξης ηλιακών συλλεκτών στο έδαφος
Σταθερά συστήματα στήριξης ηλιακών συλλεκτών σε κεραμοσκεπές
Σταθερά συστήματα στήριξης ηλιακών συλλεκτών σε επικλινείς βιομηχανικές στέγες
Σταθερά συστήματα στήριξης ηλιακών συλλεκτών σε επίπεδες οροφές κτιρίων
Πιστοποίηση στατικότητας Κατά Eurocode
Εγγύηση 10 έτη
Φύλλα δεδομένων
EXALCO SUNERGY

Έδρα Ισπανία
Γενική περιγραφή Η Mecasolar έχει την έδρα της στην Ισπανία και ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διανομή 2-αξονικών ηλιοστατών, 1-αξονικών ηλιοστατών με εποχιακή ρύθμιση κλίσης και σταθερών βάσεων στήριξης υψηλής τεχνολογίας. Αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων της Mecasolar για την παγκόσμια αγορά είναι η επίσης Ισπανική εταιρία PROINSO.
Προϊόντα
Σταθερές βάσεις στήριξης ηλιακών συλλεκτών στο έδαφος
Μονοαξονικοί ηλιοστάτες με εποχιακή ρύθμιση κλίσης
(Single-axis solar trackers)
Διαξονικοί ηλιοστάτες (Double-axis solar trackers)
Πιστοποίηση στατικότητας Κατά DIN
Εγγύηση 10 έτη
Φύλλα δεδομένων
Συστήματα tracking της Mecasolar

   
   
Υπηρεσίες Εφαρμογές Εξοπλισμός
Εταιρικό προφίλ Υπηρεσίες Φωτοβολταϊκά πάρκα Ηλιακοί συλλέκτες
Ορόσημα Ανάπτυξη έργων Βιομηχανικές στέγες Μετατροπείς
Ανθρώπινο δυναμικό Σχεδιασμός - Προμήθεια - Κατασκευή Οικιακά συστήματα Βάσεις στήριξης
Οικονομικά στοιχεία

Συντήρηση & Υποστήριξη

Κυβερνητικές εφαρμογές Ηλεκτρικός εξοπλισμός
       
Έργα Επενδυτικές προτάσεις Οδηγός φωτοβολταϊκών Νέα
Επικοινωνία      
       
       
Web Site V4 | Copyright 2003 - 2014 Renelux Renewables LLC All rights reserved