R e n e w a b l e s
Facebook | Email | Είσοδος Μελών | Sitemap
 

   

Έργα

 
Τοποθεσία Νομός Βοιωτίας - Καλιθέα
Ισχύς 4,7MWp
Εφαρμογή 10 ΦΒ πάρκα σε αγροτεμάχια
Ηλιακοί συλλέκτες Trina Solar 240p
Inverters CEHE 500kW Central
Βάσεις στήριξης Europa SUN (Μονοπάσσαλο με πασσαλόμπηξη / μπετόμπηξη)
Ανάθεση έργου Σχεδιασμος-Προμήθεια-Κατασκευή
Στάδιο υλοποίησης Σε εμπορική λειτουργία
 

 
Τοποθεσία Νομός Βοιωτίας - Ύπατο
Ισχύς 2MWp
Εφαρμογή 4 ΦΒ πάρκα σε αγροτεμάχια
Ηλιακοί συλλέκτες Trina Solar 240p
Inverters CEHE 500kW Central
Βάσεις στήριξης Europa SUN (Μονοπάσσαλο με πασσαλόμπηξη / μπετόμπηξη)
Ανάθεση έργου Σχεδιασμος-Προμήθεια-Κατασκευή
Στάδιο υλοποίησης Σε εμπορική λειτουργία
 

 
Τοποθεσία Νομός Βοιωτίας - Τάχυ
Ισχύς 2MWp
Εφαρμογή 4 ΦΒ πάρκα σε αγροτεμάχια
Ηλιακοί συλλέκτες Trina Solar 240p
Inverters CEHE 500kW Central
Βάσεις στήριξης Europa SUN (Μονοπάσσαλο με πασσαλόμπηξη / μπετόμπηξη)
Ανάθεση έργου Σχεδιασμος-Προμήθεια-Κατασκευή
Στάδιο υλοποίησης Σε εμπορική λειτουργία
 

Renelux stoupa

 
Τοποθεσία Στούπα Μεσσηνίας
Ισχύς 400 kWp
Εφαρμογή Φωτοβολταϊκό πάρκo
Ηλιακοί συλλέκτες

Βomex Solar 280W Poly (200kW)
ZNShine Solar 290W Poly (200kW)

Inverters SMA Tripower 17.000TL
Βάσεις στήριξης ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ
Μονοπάσσαλο με μπετόμπηξη
Ανάθεση έργου Σχεδιασμος-Προμήθεια-Κατασκευή
Στάδιο υλοποίησης Σε εμπορική λειτουργία
 

Renelux Karditsa

 
Τοποθεσία Νομός Καρδίτσας
Ισχύς 100 kWp
Εφαρμογή Φωτοβολταϊκό πάρκo
Ηλιακοί συλλέκτες

CEEG SI 240P

Inverters SMA Tripower 17.000TL
Βάσεις στήριξης ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ
Μονοπάσσαλο με μπετόμπηξη
Ανάθεση έργου Σχεδιασμος-Προμήθεια-Κατασκευή
Στάδιο υλοποίησης Σε εμπορική λειτουργία
 

Renelux Kounenis

 
Τοποθεσία Παιανία Αττικής
Ισχύς 10kW
Εφαρμογή Οικιακή στέγη (κεραμοσκεπή)
Ηλιακοί συλλέκτες ZN SHine 250W mono
Inverters SMA Tripower 10.000
Βάσεις στήριξης Αυσαρίδης
Ανάθεση έργου Σχεδιασμος-Προμήθεια-Κατασκευή
Στάδιο υλοποίησης Σε εμπορική λειτουργία
 

 
Τοποθεσία Βόρεια Εύβοια
Ισχύς 3x100 kWp
Εφαρμογή Φωτοβολταϊκά πάρκα
Ηλιακοί συλλέκτες

CEEG SI 240P

Inverters SMA Tripower 17.000TL
Βάσεις στήριξης ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ
Ανάθεση έργου Τεχνικό Due Diligence
Στάδιο υλοποίησης Ολοκληρώθηκε
   

Renelux Tziviloglou

 
Τοποθεσία Σαρωνίδα Αττικής
Ισχύς 10kW
Εφαρμογή Οικιακή στέγη (ταράτσα)
Ηλιακοί συλλέκτες Schott poly perform 245p
Inverters SMA Tripower 10.000
Βάσεις στήριξης HILTI
Ανάθεση έργου Σχεδιασμος-Προμήθεια-Κατασκευή
Στάδιο υλοποίησης Σε εμπορική λειτουργία
 

 
Τοποθεσία Νομός Λαρίσης
Ισχύς 2 MWp
Εφαρμογή Φωτοβολταϊκό πάρκo
Ηλιακοί συλλέκτες CEEG SI 240P
Inverters SMA Tripower 17.000TL
Βάσεις στήριξης SCHLETTER
Ανάθεση έργου Τεχνικό Due Diligence
Στάδιο υλοποίησης Ολοκληρώθηκε
 

 
Τοποθεσία Δ.Δ. Θεραπνών, Νομού Λακωνίας
Ισχύς 400 kWp (4 x 99,75kWp)
Εφαρμογή Φωτοβολταϊκά πάρκα (4)
Ηλιακοί συλλέκτες BOMEX SOLAR BM-260M
Inverters SMA Sunny Tripower 17.000TL
Βάσεις στήριξης Exalco
Ανάθεση έργου Τεχνικό Due Diligence
Στάδιο υλοποίησης Ολοκληρώθηκε
   
 

 
Τοποθεσία Εξαμίλια Κορινθίας
Ισχύς 9,9 kWp
Εφαρμογή Επίπεδη οροφή οικίας
Ηλιακοί συλλέκτες Schott MONO 185M
Inverters Siemens Sinvert PVM13
Βάσεις στήριξης HILTI
Ανάθεση έργου Σχεδιασμός, Προμήθεια, Κατασκευή
Στάδιο υλοποίησης Σε εμπορική λειτουργία
 

 
Τοποθεσία Λιδορίκι Φωκίδας
Ισχύς 9,40 kWp
Εφαρμογή Οικιακή στέγη (κεραμοσκεπή)
Ηλιακοί συλλέκτες Schott POLY 235P
Inverters SMA Tripower 10.000TL
Βάσεις στήριξης Exalco
Ανάθεση έργου Σχεδιασμός, Προμήθεια, Κατασκευή
Στάδιο υλοποίησης Σε εμπορική λειτουργία
 

Renelux fokida

 
Τοποθεσία Λιδορίκι Φωκίδας
Ισχύς 9,40 kWp
Εφαρμογή Οικιακή στέγη (κεραμοσκεπή)
Ηλιακοί συλλέκτες Schott POLY 235P
Inverters SMA Tripower 10.000TL
Βάσεις στήριξης Exalco
Ανάθεση έργου Σχεδιασμός, Προμήθεια, Κατασκευή
Στάδιο υλοποίησης Σε εμπορική λειτουργία
 
 

 
Τοποθεσία Πολύγωνο Αττικής
Ισχύς 8,93 kWp
Εφαρμογή Επίπεδη οροφή οικίας
Ηλιακοί συλλέκτες Schott POLY 235P
Inverters SMA Tripower 10.000TL
Βάσεις στήριξης SCHLETTER
Ανάθεση έργου Σχεδιασμός, Προμήθεια, Κατασκευή
Στάδιο υλοποίησης Σε εμπορική λειτουργία
 

 
Τοποθεσία Λεγραινά Αττικής
Ισχύς 9,16 kWp
Εφαρμογή Επίπεδη οροφή οικίας
Ηλιακοί συλλέκτες Schott POLY 235P
Inverters SMA Tripower 10.000TL
Βάσεις στήριξης HILTI
Ανάθεση έργου Σχεδιασμός, Προμήθεια, Κατασκευή
Στάδιο υλοποίησης Σε εμπορική λειτουργία
  Renelux Residential PVsRenelux Residential PVs

 
Τοποθεσία Γλυκά Νερά Αττικής
Ισχύς 9,75 kWp
Εφαρμογή Επίπεδη οροφή κτιρίου γραφείων
Ηλιακοί συλλέκτες BOMEX SOLAR BM 250M
Inverters SMA Tripower 10.000TL
Βάσεις στήριξης HILTI
Ανάθεση έργου Σχεδιασμός, Προμήθεια, Κατασκευή
Στάδιο υλοποίησης Σε εμπορική λειτουργία
 

 
Τοποθεσία Νέα Ιωνία Αττικής
Ισχύς 9,8 kWp
Εφαρμογή Επίπεδη οροφή κτιρίου γραφείων
Ηλιακοί συλλέκτες BOMEX SOLAR BM 280P-07
Inverters SMA Tripower 10.000TL
Βάσεις στήριξης ΑΥΣΑΡΙΔΗΣ
Ανάθεση έργου Σχεδιασμός, Προμήθεια, Κατασκευή
Στάδιο υλοποίησης Σε εμπορική λειτουργία
 

 
Τοποθεσία Ν. Αττικής - Πειραιάς
Ισχύς 9,84 kWp
Εφαρμογή Επίπεδη οροφή κτιρίου
Ηλιακοί συλλέκτες Canadian Solar CS6 240P
Inverters SMA Tripower 10.000TL
Βάσεις στήριξης ΑΥΣΑΡΙΔΗΣ
Ανάθεση έργου Σχεδιασμός, Προμήθεια, Κατασκευή
Στάδιο υλοποίησης Σε εμπορική λειτουργία
 

 
Τοποθεσία Ν. Αττικής - Βούλα
Ισχύς 9,81 kWp
Εφαρμογή Επίπεδη οροφή κτιρίου
Ηλιακοί συλλέκτες Sunpower E20-327
Inverters Solaredge SE 10k
Βάσεις στήριξης HILTI
Ανάθεση έργου Σχεδιασμός, Προμήθεια, Κατασκευή
Στάδιο υλοποίησης Σε εμπορική λειτουργία
 
 
 

 

Υπηρεσίες Εφαρμογές Εξοπλισμός
Εταιρικό προφίλ Υπηρεσίες Φωτοβολταϊκά πάρκα Ηλιακοί συλλέκτες
Ορόσημα Ανάπτυξη έργων Βιομηχανικές στέγες Μετατροπείς
Ανθρώπινο δυναμικό Σχεδιασμός - Προμήθεια - Κατασκευή Οικιακά συστήματα Βάσεις στήριξης
Οικονομικά στοιχεία

Συντήρηση & Υποστήριξη

Κυβερνητικές εφαρμογές Ηλεκτρικός εξοπλισμός
       
Έργα Επενδυτικές προτάσεις Οδηγός φωτοβολταϊκών Νέα
Επικοινωνία      
       
       
Web Site V4 | Copyright 2003 - 2014 Renelux Renewables LLC All rights reserved